اهداف تشکیل انجمن :
-     کوشش برای استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء
-    برسی ، تحقیق وجمع آوری اطلاعات در باره مشکلات شناخت نیازها واولویت ها
-    برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش توسعه و گسترش فعالیت ها
-     کوشش به منظور ارتقای بهره وری منابع وظرفیت تولید
-     سعی در بهبود کیفیت تولید با بررسی ، شناخت و استقرار روش های تدین کنترل کیفیت
-     کوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعضا
-    همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی وسایر دستگاه های ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به ایمنی ، حفاظت فنی و بهداشت کار و قوانین کار و تامین اجتماعی
-    همکاری برای تاسیس ، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر
-    حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی  مراجع و سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن
-    همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد
-     قبول مسئولیت وهمکاری با وزارتخانه ها ، سازمان ها ونهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می کنند
-    عضویت وایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن های صنفی با کانون های مربوط در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیت های صنفی و قوانین ومقررات کشور
-    برگزاری نمایشگاه های داخلی و برنامه ریزی برای نمایشگاه های خارج از کشور با اخذ مجوزهای قانونی لازم
-    ایجاد واحد تحقیقات جهت ارتقاء کیفیت ماشین های تولید شده با اخذ مجوز
-    ایجاد آموزشگاه جهت ارتقاء تکنولوژی پخت نان با اخذ مجوز
-    هماهنگی با دستگاه های ذیربط به منظور جلوگیری از واردات دستگاه پخت نان وشیرینی بی کیفیت و غیر استاندارد
-    انجام هماهنگی های لازم به منظور تسهیل صادرات تولیدات اعضای انجمن صنفی و شناسایی بازرگانی بین المللی

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان ماشین آلات پخت نان و شیرینی کشور می باشد.