این انجمن باستناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به نام انجمن کارفرمائی تولیدکنندگان ماشین آلات پخت نان و شیرینی در تاریخ 1390/12/9 به شماره 358-32-32 در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمائی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده و فعالیت خود را بطور گسترده شروع نموده است و می تواند این تعامل و هماهنگی را بین اعضای خود ایجاد نموده و طرح های کاربردی در مقیاس صنفی و صنعتی را به مرحله اجرا در آورد.

انجمن کارفرمائی تولید کنندگان ماشین آلات پخت نان و شیرینی با حضور تولید کنندگان ماشین آلات پخت نان و شیرینی که اکثرا دارنده پروانه علامت استاندارد میباشند تشکیل گردیده است و سعی در بهبود روند تولید ماشین آلات پخت نان و شیرینی و ارتقاء سطح کیفی آنها دارد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان ماشین آلات پخت نان و شیرینی کشور می باشد.